L’Institut Ramon Muntaner entra a formar part de la xarxa Europa Nostra

L’Institut Ramon Muntaner entra a formar part de la xarxa Europa Nostra 30/04/2020

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU), fundació participada per la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, entra com a membre associat dins l'organització Europa Nostra (www.europanostra.org). La presidència de l'IRMU recau en la Sra. M. Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Europa Nostra és una federació formada pels principals moviments europeus vinculats amb la protecció i valorització del patrimoni natural i cultural en l'àmbit europeu. L'integren organitzacions que tenen en comú el convenciment de la importància que té el patrimoni cultural per a l’economia, la societat, la cultura, el benestar i el futur d'Europa i que comparteixen la necessitat de prendre responsabilitat en relació a la transmissió d’aquest patrimoni amb bones pràctiques per les generacions futures. També pretenen destacar la importància del patrimoni en la configuració de la identitat europea i del sentiment de ciutadà europeu.

L'objectiu principal d'aquest organització és posar el patrimoni en un lloc preeminent i convertir-lo en un tema prioritari en les agendes dels poders públics tant als diferents països com a les institucions europees.

La xarxa Europa Nostra treballa en estreta col·laboració amb els socis institucionals, és a dir, les institucions de la UE i el Consell d'Europa, advocant per un enfocament integrat del patrimoni cultural. També busquem contribuir a una mobilització mundial en favor del patrimoni, especialment a través d’una estreta cooperació amb la UNESCO.

Europa Nostra és avui reconeguda com l'organització més representativa del patrimoni a Europa amb membres de més de 40 països.

La missió d'Europa Nostra:

  • Donar forma i veu a un moviment ciutadà cada vegada més gran per donar suport al patrimoni cultural i natural a tot Europa.
  • Ser enèrgics defensors del patrimoni i dels seus múltiples beneficis envers els responsables polítics a tots els nivells de govern: local, regional, nacional, europeu i en una escala global.
  • Fer campanya per salvar els llocs històrics més amenaçats d'Europa i donar suport a les accions dirigides per les nostres organitzacions membres.
  • Promoure les millors pràctiques en el camp del patrimoni a tot Europa - des de la investigació a la conservació, des de l'educació, la formació i la sensibilització al servei de professionals i voluntaris.

L'Institut Ramon Muntaner és la primera institució catalana associada a aquesta federació d'àmbit europeu. Volem donar protagonisme al patrimoni, un dels àmbits d’actuació principal dels centres d’estudis locals dels territoris de parla catalana que promouen el seu estudi, protecció, valorització i vindicació. L'IRMU s'ofereix per a fer de pont entre Europa Nostra i les diferents iniciatives vinculades a temes patrimonials per a posar-les en valor a nivell europeu. També a traslladar problemàtiques que puguin afectar a l’àmbit patrimonial català per tal que es tinguin en compte en les reivindicacions o en les polítiques que es vulguin traslladar a les institucions europees. L'IRMU informarà regularment de les diferents propostes, iniciatives i campanyes que s’estiguin promovent des d'Europa Nostra.

Quins són els beneficis de formar part d'Europa Nostra com a organització associada:

  • L'oportunitat de participar activament en les activitats promogudes per Europa Nostra.
  • L'oportunitat de respondre a les consultes sobre qüestions de política europea d'importància per al patrimoni cultural.
  • El dret a rebre la publicació anual dedicada als guanyadors del Premi Europeu de Patrimoni Cultural / Premis Europa Nostra, l'edició anual de la revista Patrimoni en acció i l'Informe Anual.
  • Subscripció a un butlletí electrònic trimestral.  
  • El dret a assistir a la Assemblea General d'Europa Nostra que té lloc durant el Congrés anual de Patrimoni Europeu.
  • Invitació per assistir a la reunió anual del Congrés de Patrimoni Europeu, que se celebra cada any en una ciutat europea diferent històrica.

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.