El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts promociona l’espai “Cultura en 300 paraules”

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts promociona l’espai “Cultura en 300 paraules” 29/04/2020

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts està publicant a l'espai digital "Cultura en 300 paraules" les col·laboracions de 150 veus del món de l'associacionisme, les arts escèniques, la música, l'audiovisual, el patrimoni, la llengua i l'edició, les arts visuals, la gestió cultural, el videojoc i les polítiques. Diariament a la pàgina web publiquen dos veus noves. 

Aquesta iniciativa és fruit de l'incert panoramaga originat per la crisi de la Covid-19. 

Cadascun dels col·laboradors respon a la pregunta "Com ha de ser la cultura de l'endemà?", resultat de la qual dona una valoració crítica que contribuirà a orientar les polítiques i les accions culturals futures. 

Podeu consultar totes les entrevistes fetes pel CoNCA al següent enllaç: http://conca.gencat.cat/ca/cultura-en-300-paraules/ 

Entre els textos que ja estan disponibles a la web destaquem la col·laboració de M. Carme Jiménez, directora de l'IRMU sobre "Els valors de la cultura".

És important que un cop es reactivi l’activitat després de la pandèmia s’estableixin línies estratègiques transversals que es puguin desplegar a mitjà i llarg termini. El sector de la cultura quedarà molt afectat després d’aquesta crisi i caldrà construir de nou. Aprofitem aquest període per construir sobre nous fonaments més estables i amb millor base.

S’hauran de reforçar les xarxes intersectorials. No podem pensar en com ens en sortirem individualment; cal que les solucions passin per la cooperació, per teixir amb l’objectiu de consolidar estructures fortes i extenses que incloguin les necessitats dels diferents agents. Ens caldrà un sector molt més cohesionat.

Les tecnologies han de ser grans aliades de la cultura. La tendència fins ara i en aquests moments és l’ús de les TIC com un mitjà de transmissió de la cultura a un nivell molt bàsic, però el binomi cultura-tecnologies té moltíssimes més possibilitats. Ens caldrà incorporar les tecnologies a la cultura i convertir-les en una part important del procés de producció i comunicació cultural sobre la base del principi de la cocreació, de la incorporació del públic també com a agent de la cultura. I ens caldrà crear eines i estratègies TIC ben planificades des de l’inici perquè siguin d’utilitat per a tots els agents implicats.

S’ha de reforçar el valor social de la cultura, la importància que té en la vida de les persones i en la construcció d’una societat més formada, crítica i compromesa. Així mateix, és necessari fer evident el retorn econòmic del sector cultural: la seva incidència directa com a activitat econòmica, però sobretot les incidències derivades indirectes i el valor incalculable de l’activitat generada, per exemple, des del món de l’associacionisme, un fet diferencial en el context cultural català i que és un motor social, econòmic i cultural molt important per a la nostra societat.

Font: http://conca.gencat.cat/ca/cultura-en-300-paraules/els-valors-de-la-cultura/  

Imatge: M. Carme Jiménez. Font: CoNCA. Generalitat de Catalunya. 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.