L’Inventari del Patrimoni Cultural del Vallès

L’Inventari del Patrimoni Cultural del Vallès 29/04/2020

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès va començar el 2017, per iniciativa de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell, amb Josep Alavedra a la direcció tècnica del projecte.

El 2017 s'inicià el projecte, que abasta territorialment les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, amb la cerca de suports entre les entitats i investigadors de les poblacions vallesanes, la cerca de recursos per portar-lo a terme, el buidatge bibliogràfic i documental existent sobre patrimoni cultural immaterial del Vallès, la creació de l'equip de treball, la concreció dels primers elements a estudiar, i la localització d'informants. Des del primer moment, el projecte va comptar amb el suport del Centre d'Estudis de Granollers i de la Universitat Autònoma de Barcelona i a poc a poc s'hi van anar afegint altres centres d'estudis i entitats culturals  vallesanes.

El treball de camp, pròpiament dit, començà l'any 2018, al mateix temps que s'iniciaren els enregistraments d'audiovisuals sobre els elements que s'estaven treballant. També es fa un gran esforç de comunicació del projecte, a través de la posada en marxa del Pla de Difusió i la participació en jornades, taules rodones trobades d'entitats, etc. que permeten explicar el projecte i contactar amb iniciatives i entitats que treballin el patrimoni cultural immaterial. Al mes de maig, es fa la presentació oficial a la Casa Duran de Sabadell.

El 2019 agafa ritme el treball de camp; es dona un impuls a l'anàlisi de les dades recollides, a l'elaboració i a la publicació de les fitxes dels elements; es continua amb el buidatge bibliogràfic i documental; es diversifiquen les accions de difusió del projecte, etc. En aquests moments s'ha completat la recerca de catorze elements de patrimoni cultural immaterial del Vallès, nou dels quals es poden consultar a la web l'Immaterial Vallès, així com els audiovisuals de nova creació i els recursos documentals i bibliogràfics  relacionats.

Alguns dels elements sobre els quals es pot trobar informació són el joc del Quinto, el conreu de la mongeta del ganxet, la festa del Pi de Maig de Sant Llorenç Savall, la festa de Sant Antoni Abat de Caldes de Montbui o les festes de Sant Sebastià de Matadepera.

 

Es pot consultar tota la informació a: www.immaterialvalles.cat

Imatge: Festa del Pi de Maig de Sant Llorenç Savall. Font: J. Alavedra. 2018


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.