El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el web “Pla de rescat del sector cultural”

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el web “Pla de rescat del sector cultural” 15/04/2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posa en marxa la pàgina web Pla de rescat del sector cultural amb l'objectiu de pal·liar l'aturada cultural propiciada pel Covid-19.

Aquest web inclou totes les mesures del Departament de Cultura, recull les demanes del sector cultural, mostra amb dades l'evolució de l'impacte de la crisi de la Covid-19, ofereix l'agenda #LaCulturaaCasa amb les activitats proposades pels equipaments de la Generalitat.

Aquest nou portal conforma un primer paquet de mesures pres pel Departament de Cultura que aporta més de 31 milions d'euros al sector cultural per contribuir a pal·liar l'afectació de l'aturada d'activitats que està causant un fort impacte econòmic al món de la cultura.  

Podeu consultar el web "Pla de rescat del sector cultural" al següent enllaç: cultura.gencat.cat/plarescat

A més, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts obre el Canal d'emergència cultural, un servei d’acompanyament especialitzat en la cerca de recursos durant la crisi de la Covid-19 i que atendrà les consultes mitjançant un formulari online i acompanyat d'un equip d’experts en cada àmbit.

Aquesta iniciativa segueix el model del Pla de rescat del Departament de Cultura i s'afegeix en la tasca de recuperació del sector cultural.  

El Canal d'emergència cultural es pot trobar al següent enllaç: bit.ly/emergenciaCoNCA


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.