Es manté la pròrroga de les convocatòries d'ajuts en vigor

Es manté la pròrroga de les convocatòries d'ajuts en vigor 08/04/2020

Us informem  que els terminis administratius de les convocatòries que estaven en vigor abans de l'aplicació del Reial Decret 463/2020 del 14 de març, i que s'han anat prorrogant en successives ocasions, es mantenen suspesos fins que el decret perdi vigència, moment a partir del qual es restablirà el còmput dels terminis.

D’acord amb això, i davant les reiterades pròrrogues realitzades, l'IRMU farà públic els terminis definitius dels Ajuts a Projectes d'Investigació o de Difusió Cultural i les Beques de recerca Francesc Eiximenis un cop la pròrroga del decret perdi vigència, tenint en compte que la data definitiva d'acabament dels terminis per presentar els ajuts sempre seran 15 dies naturals després.

En l'interval dels 15 dies naturals que transcorren entre una data i l'altra, els centres d'estudis podran enviar les sol·licituds per correu postal complementant així les sol·licituds enviades per correu electrònic.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.