El CEB exposa els seus projectes en actiu

El CEB exposa els seus projectes en actiu 06/04/2020

El Centre d'Estudis del Bages exposa els seus projectes actius, que cerquen els mateixos objectius que el centre, com són el foment, la divulgació i la promoció de projectes d'investigació de les ciències humanes al Bages. 

Apugem La Persiana

"Apugem la persiana. Comerços històrics de Manresa" és un recorregut en el temps, un projecte de recuperació d’història oral de la ciutat.

A través d’entrevistes a antics propietaris/es, dependents/es i altres testimonis, es tracta de recuperar la memòria d’establiments que han tancat i que han traçat la història comercial de Manresa. Són establiments que, per raons diverses, han finalitzat la seva activitat, alguns fa molts anys. El criteri que es segueix és que hagin estat oberts un mínim de vint anys per tal que perdurin en l’imaginari dels manresans/es.

Així doncs, el projecte vol ser un reconeixement a totes aquelles persones que han deixat la seva empremta en els comerços de la ciutat.

Per més informació teniu el bloc del projecte: https://apugemlapersiana.wordpress.com/

 

Els Viatgers a Manresa

Han estat molts els viatgers il·lustres que han visitat la ciutat de Manresa durant segles i n’han deixat constància escrita. El projectes s’aborda a través d’aquesta constància escrita: les cròniques, descripcions, cartes, imatges, il·lustracions, monografies, relats i materials diversos d’aquests viatgers com a font per al coneixement de la història local, la cultura, l’antropologia i el patrimoni social.

Es tracta, doncs, de recuperar tot aquest material i posar-lo en valor a través d’un projecte col·laboratiu entre el socis/es del Centre d’Estudis del Bages, altres entitats de la ciutat i particulars interessats.

El projecte "els viatgers a Manresa" és un compilació del màxim material possible dels viatgers que han fet parada a Manresa i van deixar quelcom per escrit. És, per tant, un projecte de recuperació de les impressions que han deixat tant destacades figures (escriptors, poetes, polítics, pintors, militars…) com d’altres de més anònimes que van passar per la ciutat manresana.

Les persones que vulguin fer aportacions poden dirigir-se al correu: cebages@cebages.org, amb el títol “Viatgers”. També mitjançant el hashtag #ViatgersManresa de Twitter o podeu participar-hi i a l’Instagram: @viatgersmanresa

Línia del temps dels viatgers: http://timeglider.com/t/a6ee23aded024d34?min_zoom=1&max_zoom=50 

 

Les Tines Urbanes de Manresa

El projecte "Tines urbanes de Manresa", amb què el Centre d’Estudis del Bages torna a contribuir a la difusió del patrimoni vitivinícola a la comarca del Bages. A més, aquest projecte va comptar amb l'ajut a projectes d'investigació o difusió cultural de l'IRMU 2018, en la XIII Convocatòria.

L’inventari de les tines per a l’elaboració del vi construïdes a l’interior de les cases més antigues del Centre Històric de Manresa, als carrers dels Barri Antic, les Escodines, i de Vic-Remei, dona a conèixer aquests elements de vinificació preindustrial, que daten entre els segles XVI i XIX, com a primer pas per a reivindicar el valor històric d’aquest patrimoni invisible a peu de carrer, i la necessitat de catalogar-lo, amb l’objectiu de protegir-lo i potenciar-lo.

Des de fa dues dècades, són moltes les iniciatives i propostes que han sorgit, de manera inherent al ressorgiment del conreu de la vinya, per a fomentar la protecció i el coneixement de les construccions de pedra seca i les tines als antics masos i enmig de les vinyes. Malgrat que cronològicament són els més recents, s’han convertit en els elements més emblemàtics i els més representatius de la importància històrica de la vinya a la nostra comarca.

Aquest inventari és un treball incipient, obert a tothom qui vulgui fer-hi aportacions o esmenes, pot escriure al correu: cebages@cebages.org, amb el títol “Tines urbanes”. A més, vol ser un complement dels que han confeccionat de manera participativa a través de la xarxa els portals wikipedra i bagesterradevins, en què els milers d’exemplars de construccions de pedra seca relacionades amb l’explotació de la terra que recullen, majoritàriament, descriuen sobre el territori una imatge del procés d’expansió de la vinya.

Vídeo sobre les tines del carrer Sobrerroca de Manresa: https://www.youtube.com/watch?v=keSXyXJElgY

Localització de les tines urbanes de Manresa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1l87ae2RMyvbKcV2FBjlkXcl-Q3WttJK7&ll=41.71239931191768%2C1.831194699999969&z=14

 

Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi

El projecte "Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi", contempla la recollida de testimonis que permetin recuperar, conservar i difondre el coneixement sobre els treballs tradicionals en la producció vitivinícola al Bages i Moianès: feines i procediments, eines i instal·lacions, varietats de plantes, tradicions culturals lligades als treballs del camp, venda i consum, producció de licors, etc.

Aquest projecte va comptar amb l'ajut a projectes d'investigació o difusió cultural de l'IRMU 2019, en la XIV Convocatòria.

El Bages i el Moianès han estat comarques notòriament vitícoles i els seus municipis han estat relacionats amb la vinya al llarg de la seva història. Per tant, arreu trobem una gran quantitat d’elements materials relacionats amb el treball de la vinya i el vi: barraques, tines i parets de pedra seca, espais agraris i de transformació del raïm, eines, màquines, contenidors, etc... Així mateix, de generació en generació, el treball de la vinya i el vi també ha generat un ric patrimoni documental i immaterial, en la forma de coneixements del treball, costums i tradicions, toponímia, etc.

Tot aquest conjunt patrimonial conforma un dels principals trets d’identificació d'aquestes comarques que cal preservar i que es pot perdre si no és recollit i sistematitzat. Per tant, la present iniciativa pretén posar en comú tot aquest coneixement i posar-lo en valor a través de la participació col·lectiva.

Podeu consultar la web del projecte: https://ceptinavi.cat

 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.