Suspensió temporal de les convocatòries d'ajuts en vigor

Suspensió temporal de les convocatòries d'ajuts en vigor 19/03/2020

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 del 14 de març, es suspenen els terminis administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es restablirà en el moment en que perdi vigència el present decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Tot i fer referència a les entitats del sector públic, l'Institut Ramon Muntaner, donada la seva vinculació amb la Generalitat de Catalunya, també les farà efectives i s’aplicaran a les convocatòries d’ajuts en vigor, com la XV convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural i les Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2020.

En conseqüència, EL TERMINI DE FINALITZACIÓ DEL PERÍODE PER PRESENTAR SOL·LICITUDS passa del 27 de març a l'11 D'ABRIL DE 2020 en el cas de la XV convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural, i del 15 al 30 D’ABRIL DE 2020 les Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2020.

SI JA DISPOSEU DE TOTA LA DOCUMENTACÓ, PODEU FER EL TRÀMIT ELECTRÒNICAMENT. UN COP RESTABLERTA LA NORMALITAT PODREU FER L'ENVIAMENT POSTAL.

Us agraïm la comprensió i us demanem disculpes pels canvis que es puguin produir en el nostre servei d'atenció habitual atesa la circumstància de contingència.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.