Convocada la XIV Beca de Recerca La Selva

Convocada la XIV Beca de Recerca La Selva 17/02/2020

El Consell Comarcal de la Selva convoca anualment la Beca de Recerca La Selva, organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans i coordinada per l'Arxiu Comarcal de la Selva, amb el suport de la Diputació de Girona. Aquesta beca, que enguany arriba a la catorzena edició, té com a objectiu promoure la realització de treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit històric de la Selva.

Hi poden optar tots aquells investigadors que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb les bases.

D’aquesta manera, s’atorgarà una beca al millor projecte inèdit de recerca en els camps preferentment d’història i geografia però també antropologia, sociologia, economia, dret, filologia, art, etc..., referit a l’àmbit territorial de la comarca històrica de la Selva. També pot referir-se a territoris adjacents que hi hagin tingut una relació intensa, circumstància que s’ha de justificar convenientment en el treball.

La dotació de la beca és de 5.000 euros bruts, que es faran efectius en tres parts: un 25 % en el moment de resoldre’s la concessió, un altre 25 % a la meitat del termini de realització del treball, quan s’hagi presentat i valorat la memòria preceptiva sobre l’estat de la investigació, i la resta (50 %), una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.

El termini de presentació de sol·licituds es clourà el 20 de març de 2020.

El veredicte es farà públic el dia 6 d'abril de 2020 i serà inapel·lable. 

Trobareu les bases completes d'aquesta beca al document adjunt a aquesta notícia.

https://www.irmu.org/centers/call/218 

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.