El Departament de Cultura convoca dues subvencions en l’àmbit dels arxius

El Departament de Cultura convoca dues subvencions en l’àmbit dels arxius 11/02/2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obre el termini per a sol·licitar l’ajut de les subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius, des de l’11 al 26 de febrer de 2020 (ambdós inclosos).

La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català pel que fa a l’àmbit del patrimoni documental.

Aquesta subvenció va dirigida a les entitats locals o ens que en depenen, a les universitats públiques i a les entitats privades sense finalitat de lucre que acreditin formar part del Sistema d’Arxius de Catalunya.

Per tal de tramitar la sol·licitud cal seguir el procés en línia a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya: https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/.

Les bases generals que regulen el procediment per a la concessió d’aquests ajuts es troben adjuntes a aquesta notícia.

 

El Departament de Cultura també convoca les subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques.

La finalitat d’aquesta línia de subvenció és donar suport a les entitats locals o ens que en depenen i a les universitats públiques que siguin titulars d’arxius per dotar-se dels instruments metodològics escaients per al disseny i la implementació de sistemes de gestió documental corporatius en el marc de la implementació de l’administració electrònica. La gestió de documents abasta integralment el tractament i control dels documents físics i electrònics gestionats per un organisme.

Aquesta subvenció va dirigida a les entitats locals o ens que en depenen i a les universitats públiques que siguin titulars d’arxius. El termini per a sol·licitar l’ajut és entre l’11 i el 26 de febrer de 2020 (ambdós inclosos).

Es pot tramitar aquest ajut per mitjà de la pàgina web habilitada per a les Administracions Catalanes EACAT: https://idp.eacat.net/.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.