Crida a la participació al I Congrés Català d’Antropologia

Crida a la participació al I Congrés Català d’Antropologia 30/10/2019

Del 30 de gener a l’1 de febrer es durà a terme a la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, el I Congrés Català d’Antropologia, organitzat per l’Institut Català d’Antropologia, l’ITA i les principals universitats catalanes. L'objectiu del Congrés és crear un punt de trobada de l'Antropologia Social i Cultural a Catalunya, per tal de construir espais de trobada i d'intercanvi per generar vincles i sinergies, reforçar complicitats i garantir la consolidació d'un àmbit professional i de recerca a Catalunya.

El Congrés s’estructurarà al voltant de 31 simposis diferents, que tractaran temàtiques al voltant de l’antropologia social i cultural tals com l’antropologia feminista i la salut, l’antropologia social en el maneig i la gestió sostenible del medi natural o els museus etnològics a Catalunya, entre d’altres.

Qui vulgui participar al congrés presentant-hi comunicacions caldrà que enviïn a l’adreça coca@antropologia.cat el títol de la proposta, un resum de 300 paraules i els noms, cognoms, afiliació i adreça electrònica de l’autor o autora, abans de l’1 de desembre.

A més de la presentació de comunicacions, també es proposen els següents àmbits o espais específics:

  • Pòsters sobre temàtiques diverses de l’Antropologia
  • Espai recerca (presentacions breus de projectes de recerca; presentacions breus de recerques de Grau i de Màster; presentacions breus de recerques amb rellevància social)
  • Espai professional (presentacions breus d’iniciatives i experiències professionals)
  • Aula audiovisual (presentacions de curts i films etnogràfics)
  • Àmbit d’experimentació artística (presentacions de treballs d’art i antropologia)

El calendari i el contacte per a les propostes de treballs de caràcter transversal és el mateix que per a les comunicacions.

Per a més informació: https://coca2020.imf.csic.es/.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.