Ja es pot consultar en línia l’inventari de pedra seca de Nonasp

Ja es pot consultar en línia l’inventari de pedra seca de Nonasp 12/02/2019

L’any passat, l’entitat Amics de Nonasp va presentar la web de l’inventari de pedra seca d’aquesta població de la Franja (http://pedraseca.amicsdenonasp.org/ca), que inclou fins a 55 elements patrimonials construïts amb aquesta tècnica tradicional.

L’inventari s’ha elaborat a partir del treball de camp i de les entrevistes a informadors locals. La informació resultat d’aquesta tasca es pot consultar en línia en una base de dades digital en què cada element disposa d’una fitxa que incorpora dades generals i de localització, característiques constructives, mesures i estat de conservació. Les fitxes es completen amb documentació gràfica (fotografies i croquis) de cada element constructiu.

Aquesta base de dades es complementa amb un itinerari senderista geolocalitzat a partir del qual es poden visitar set cabanes de pedra seca representatives del tipus de construcció d’aquesta zona.

Amb aquest projecte, que va rebre un ajut de la XII convocatòria de subvencions a projectes d’investigació i difusió cultural de l’Institut Ramon Muntaner, Amics de Nonasp vol donar a conèixer el patrimoni de pedra seca del municipi, amb l’objectiu de posar-lo en valor per així facilitar-ne la conservació en un moment en què els canvis en el sector agrícola de tot el territori poden posar en perill aquest patrimoni.

 

Fotografia: Cabana de Cal Nadal a la partida del Volter. Autora: Anna Solé Llop. Imatge cedida per Amics de Nonasp.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.