El Patronat d’Estudis Osonencs estrena web

El Patronat d’Estudis Osonencs estrena web 05/02/2019

El Patronat d’Estudis Osonencs ha renovat la seva pàgina web amb l’objectiu de millorar la difusió de la seva activitat. A partir d’aquesta renovació, doncs, es podrà accedir a nombrosa informació referent al Patronat, com ara l’organigrama i els estatuts, així com l'agenda d'activitats de l’entitat.

La tasca editorial del Patronat d’Estudis Osonencs hi té un protagonisme notable, a la nova web, amb sengles apartats dedicats a la revista Ausa, publicació degana d’estudis locals a la Catalunya central, i a les diferents col·leccions de monografies.

Per últim, també cal destacar l’audiovisual dedicat al Temple Romà de Vic, seu del Patronat d’Estudis Osonencs, que es pot visualitzar en línia des d’aquesta web.

Podeu consultar la nova web del Patronat d’Estudis Osonencs a l’enllaç www.patronatestudisosonencs.cat.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.