Maestrat Viu edita una nova revista: “Empelt”

Maestrat Viu edita una nova revista: “Empelt” 26/11/2018

L’entitat Maestrat Viu, amb seu a Benassal, ha editat el primer número de la revista Empelt: Revista de lletres i humanitats del Maestrat. Aquesta publicació es defineix com una revista d’estudis literaris, lingüístics i humanístics centrats en les formes d’expressió culturals i artístiques de la comarca històrica del Maestrat.

Aquest primer número de la revista recull diversos articles dedicats a la literatura popular catalana del Maestrat i als escriptors Sofia Salvador, Manuel Garcia Grau i Armando Vericat, a més de recollir les intervencions a la taula rodona de la trobada de l’Estiu Literari al Maestrat. Podeu consultar-ne el sumari a l’enllaç https://www.irmu.org/centers/magazine/2976.

Aquesta revista ha rebut un ajut a publicacions de l’Institut Ramon Muntaner, corresponent a la convocatòria de 2018.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.