Crida a la participació a la XIII Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, que es dedica al patrimoni cultural i immaterial de la comarca

Crida a la participació a la XIII Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, que es dedica al patrimoni cultural i immaterial de la comarca 16/10/2018

El 27 d’abril de 2019 se celebrarà a Cabrils la XIII Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, organitzada pels centres d’estudis del Maresme, l’Arxiu Comarcal del Maresme, el Museu Arxiu de Cabrils, el Col·lectiu El Bou i la Mula l’Institut Ramon Muntaner i la CCEPC, i que en aquesta ocasió portarà per títol “El patrimoni cultural immaterial. El batec de la gent del Maresme”.

El concepte de patrimoni immaterial és força nou i adoptat per la UNESCO a partir de la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, celebrada a París el 2003. S’entén per «patrimoni cultural immaterial» els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques —juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents— que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, els infon un sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana. Als efectes d’aquesta Convenció, es tindrà en compte únicament el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de respecte mutu entre comunitats, grups i individus i de desenvolupament sostenible.

Des de l’aplicació de la Metodologia per a l’inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de la Biosfera,  l’Inventari del Montseny,  i els inventaris del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre i del Penedès, prendríem com a referència metodològica les set categories establertes per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que són: 

  • Activitats productives,  processos i tècniques. Activitats agràries, ramaderes, forestals, de pesca, extractives, etc. Activitats de producció i elaboració de productes. S'inclouen els oficis artesans, els coneixements dels sistemes constructius.
  • Creences, festes, rituals i cerimònies. Relacionades amb la natura i el medi (la flora, la fauna, el medi ambient, la meteorologia) . Creences sobre la prevenció de malalties, tracta ments de salut i curació. Rituals festius, del cicle de la vida, del treball, tant de caràcter profà com religiós o híbrid.
  • Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació. Tradicions i expressions orals, inclòs l'idioma . Produccions sonores per a la comunicació col·lectiva (tocs de campana). També la literatura popular (cantes, llegendes, relats, cançons, refranys, etc.).
  • Representacions, escenificacions, danses, jocs i esports tradicionals. Representacions teatrals, coreografies, danses, balls, etc.
  • Manifestacions musicals i sonores. Composicions musicals, cants individuals i en agrupacions, orfeons, cors, etc. Altres sons arrelats a la col·lectivitat ( percussió, tronades, mapes de sons, sons relacionats a activitats laborals, etc.).
  • Salut, alimentació i gastronomia. Coneixements culinaris i dietes. Formes de conservació, condimentació i elaboració d'aliments. Plats, rituals i espais.
  • Formes de sociabilitat col·lectiva i organització social. Usos socials, normes de conducte, regles d'hospitalitat. Formes d'organització social i institucions tradicionals. Sistemes de parentiu, família i procediments tradicionals d’herència (l'hereu, la pubilla, etc).

Tots els estudiosos que estiguin interessats en aportar una comunicació a aquesta trobada, tenen temps fins al 28 de febrer de 2019 per comunicar el títol i el resum de l’aportació. Al document adjunt a aquesta notícia trobareu la fitxa de participació a la trobada.

 

Fotografia: Coca de Llavaneres. Autor: Rafel Miró. CC BY-NC-ND 2.0. Font: Flickr.

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.