L’Institut Ramon Muntaner, de nou adherit al programa de Garantia Juvenil

L’Institut Ramon Muntaner, de nou adherit al programa de Garantia Juvenil 24/07/2018

La Garantia Juvenil a Catalunya és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés als joves en el mercat laboral. Aquesta iniciativa està adreçada als joves entre 16 i 29 anys amb títols de grau mig, grau superior o universitaris, amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil i proporcionar experiències laborals de qualitat. A Espanya s’emmarca dins l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. La recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta de treball, educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o de quedar-se sense feina.

L’Institut Ramon Muntaner s’ha adherit per tercer any consecutiu a la subvenció cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu 2014-2020 per a la contractació de joves en contracte de pràctiques. La convocatòria està adreçada a joves amb formació en l’àmbit de les ciències socials, que estiguin a l'atur, que constin com a demandants d'ocupació i que estiguin inscrits al programa de garantia juvenil.

Tothom que compleixi aquests requisits pot fer arribar a l’Institut els seu currículum a través del següent formulari: http://www.irmu.org/irmu/curriculum

Trobareu tota la informació de la convocatòria al document adjunt a aquesta notícia.

Amb la col·laboració de: - Unió Europea - Fons Social Europeu - Servei d'Ocupació de Catalunya - Generalitat de Catalunya - Iniciativa d'Ocupació Juvenil - Unió Europea - Servicio Público de Empleo Estatal

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.