Tres revistes de centres d’estudis més, disponibles a RACO a partir d’aquest primer semestre de 2018

Tres revistes de centres d’estudis més, disponibles a RACO a partir d’aquest primer semestre de 2018 12/06/2018

A través del conveni signat amb RACO, repositori de revistes científiques en català, l'Institut Ramon Muntaner segueix treballant per tal que el major número de revistes científiques dels centres d'estudis es puguin consultar en obert a través d'aquest repositori.

D’aquesta manera, a partir d’aquest primer semestre de 2018 es podran consultar tres revistes de centres d’estudis més al repositori RACO.

En primer lloc, el Butlletí Arqueològic, editat per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, és una publicació periòdica de caràcter anual que recull l’estat de les investigacions històriques i arqueològiques que es porten a terme a Tarragona i les seves contrades. Aquesta revista, que es publica des de 1901, és la publicació degana a Catalunya dedicada a l’arqueologia i compta amb 178 números publicats fins ara, que es poden consultar a l’enllaç https://www.raco.cat/index.php/ButlletiArq/index.

D’altra banda, el Butlletí del Centre d'Estudis Selvatans és una miscel·lània d’estudis locals publicada per la mateixa entitat que busca incentivar i difondre la recerca científica de qualsevol disciplina que tingui per objecte d'anàlisi la Selva del Camp i el seu entorn. Iniciada el 1990, la revista té una periodicitat anual des del 2013 amb la represa de l’entitat. Els 10 números del butlletí es poden consultar a l’enllaç https://www.raco.cat/index.php/ButlletiCES.

Per últim, la revista Estudis de Constantí és una publicació de periodicitat anual sobre qualsevol temàtica relacionada amb Constantí, en particular amb estudis englobats en les ciències socials. Editada per l’Ajuntament de Constantí, es comença a publicar l’any 1985. Des del número 4 (1988) al 30 (2014) s’edita en coedició amb el Centre d’Estudis de Constantí. Fins a l’actualitat, la revista consta de 33 números, que es poden consultar a l’enllaç https://www.raco.cat/index.php/Constanti.

Per a més informació de la col·laboració de l'IRMU amb RACO: www.irmu.org/projects/raco.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.