Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 06/03/2018

El DOGC núm. 7571 del 5 de març de 2018 publica la Resolució  CLT/333/2018, de 26 de febrer per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC, adoptat el 19 de febrer de 2018, pel qual obre convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva de les següents línies d’ajut: 

  1. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.  
  2. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
  3. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
  4. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
  5. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 19 de març de 2018.

 

D’acord amb que es preveu en el punt cinquè d’aquest Acord, en el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat). En la resta dels casos, la presentació s’ha de fer a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d'activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat. 

Podeu consultar les bases específiques d’aquesta convocatòria a l’enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=810313&language=ca_ES

Les bases generals les trobareu a l’enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=803503&language=ca_ES 


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.