Convocada la XII Beca de Recerca La Selva

Convocada la XII Beca de Recerca La Selva 09/01/2018

El Consell Comarcal de la Selva convoca anualment la Beca de Recerca la Selva, organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans. Aquesta beca, que enguany arriba a la dotzena edició, té com a objectiu promoure la realització de treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit històric de la Selva.

D’aquesta manera, s’atorgarà una beca al millor projecte inèdit de recerca en els camps preferentment de la història i geografia però també antropologia, sociologia, economia, dret, filologia, art, etc..., referit a l’àmbit territorial de la comarca històrica de la Selva. També pot referir-se a territoris adjacents que hi hagin tingut una relació intensa, circumstància que s’ha de justificar convenientment en el treball.

La dotació de la beca és de 5.000 euros bruts, que es faran efectius en tres parts: un 25 % en el moment de resoldre’s la concessió, un altre 25 % a la meitat del termini de realització del treball, quan s’hagi presentat i valorat la memòria preceptiva sobre l’estat de la investigació, i la resta (50 %), una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.

El termini de presentació de sol·licituds es clourà el 5 de febrer de 2018.

Podeu consultar les bases completes de la beca a l’enllaç http://www.irmu.org/centers/call/161.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.