El MNACTEC engega el projecte participatiu “Museu al carrer”

El MNACTEC engega el projecte participatiu “Museu al carrer” 06/11/2017

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha engegat el projecte de participació ciutadana “Museu al carrer”, que té per objectiu inventariar, georeferenciar, documentar i posar en valor el patrimoni de la societat industrial que es conserva als carrers i els paisatges de Catalunya. El projecte es materialitza en el web www.mnactec.cat/museualcarrer, en què es recolliran i es podran visualitzar les aportacions de la ciutadania.

La iniciativa vol aplegar fotografies i informació dels elements identificatius, visuals i corporatius de la societat industrial que es troben als carrers i als paisatges del nostre país. Encara que conserven un important valor testimonial d’una època, molts d’aquests elements no estan documentats, valorats ni protegits, i alguns corren risc de desaparèixer.

S’entén per patrimoni de la societat industrial el llegat cultural, social, científic i tècnic de la societat que va néixer amb la revolució industrial (s. XIX) i va entrar en crisi amb la globalització i les noves tecnologies de la informació (1970-1980). Aquesta societat va viure el sorgiment de la indústria i totes les conseqüències que se’n van derivar: mecanització del treball, èxode rural cap a les ciutats, expansió de la publicitat, naixement dels esports i el turisme, etc.

El projecte Museu al carrer se centra en quatre àmbits: el transport i les comunicacions; la publicitat i la informació; el comerç, i el lleure. Es volen recopilar elements com ara antics traçats de carreteres, antigues benzineres i estacions de trens, rètols publicitaris i de senyalització antics, comerços tradicionals i elements de patrimoni ferroviari.

Aquest patrimoni, un cop documentat i inventariat, passarà a formar part del patrimoni de la societat industrial en què intervé el MNACTEC, que inclou també els elements mobles preservats a les col·leccions dels museus i els béns immobles (edificis industrials, xemeneies, etc.).

 

Participació

Museu al carrer està pensat com un projecte de participació ciutadana, que es construeix gràcies a la col·laboració de persones d’arreu de Catalunya que fan arribar imatges dels elements recollits en la iniciativa.

Els ciutadans i les institucions que vulguin contribuir al projecte Museu al carrer han de fer arribar les fotografies dels elements i la documentació mínima necessària (nom i descripció de l’element i la població en què es troba) a través del formulari del web o de les xarxes socials Twitter i Instagram amb l’etiqueta #museualcarrer.

Des de l’Institut Ramon Muntaner encoratgem els centres d’estudis a què col·laborin en aquest projecte, animant els seus socis a què hi col·laborin, per tal de completar aquest inventari del patrimoni de la societat industrial que es conserva als carrers i els paisatges de Catalunya.


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.