Premis de Recerca Jove 2017

Premis de Recerca Jove 2017 26/07/2017

Els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre el jovent. Per això, promouen que els alumnes a partir del segon cicle d'ensenyament secundari, amb el suport dels tutors dels seus centres educatius, s'iniciïn en l'àmbit de la recerca científica tot realitzant un treball d'investigació en el qual apliquin els coneixements propis de la seva formació.

Aquests treballs, elements precursors de futures vocacions científiques, són tant de tipus experimental com teòric, i es relacionen amb qualsevol de les matèries dels cicles escolars d'ensenyament secundari, tenint un marcat caràcter interdisciplinari que reprodueix en gran mesura l'actual estructuració de la nostra recerca més capdavantera.

Els Premis de Recerca Jove reconeixen un total de 96 treballs de recerca i 11 centres d'ensenyament secundari pel foment de la participació dels tutors i els alumnes en aquesta convocatòria. Entre els treballs i centres guardonats, s'atorga, en col·laboració amb l'Institut Català de la Dona, el premi Reginó, que reconeix l'interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat.

Enguany, per primera vegada, s'inclou en aquesta convocatòria el Premi Ramon Muntaner amb l'objectiu de reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística o del territori, de la conservació i la gestió del patrimoni o en qualsevol altre i que proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local i que podran optar al premi atorgat per l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana. Es valorarà especialment que el treball s'hagi fet en col·laboració amb un centre o institut d'estudis de recerca local o comarcal.

El termini per presentar-hi sol·licituds és el 28 de setembre de 2017.

Per a més informació: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/premis_i_reconeixements/premis_de_recerca_jove/


No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.