Jornada científica. L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador

Jornada científica. L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador 13/12/2016

En el marc de les activitats commemoratives del I Centenari del Far de Tossa, s’ha programat la Jornada científica. L’obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador, que es durà a terme a Tossa de Mar els dies 7, 8 i 9 de juliol de 2017. L'objectiu d'aquesta jornada és estudiar i posar en valor els professionals de l’obra pública, entre ells els constructors de fars i els mateixos faroners. Uns professionals responsables del bon funcionament de les infraestructures públiques, l’acció anònima de bona part dels quals ha contribuït a la millora de les comunicacions, al desenvolupament tècnic, comercial i econòmic del país, i al progrés de la societat en general.

 

Les jornades que proposem poden ser una bona ocasió per treure a la llum trajectòries singulars, projectes desconeguts, legislació poc coneguda que explica determinades actuacions, per posar el focus en plantejaments territorials que han pogut passar desapercebuts, i posar en comú un seguit d’elements i recursos que puguin facilitar noves línies de recerca en el futur a partir de la difusió de fonts documentals poc conegudes. L’arquitectura, l’enginyeria, la topografia, han estat disciplines que han evolucionat molt d’ençà de la Il·lustració. Els avenços tecnològics s’han anat succeint, i cada generació ha superat l’anterior en la construcció d’obra pública. Al darrere d’aquestes infraestructures hi ha una formació i unes trajectòries massa sovint oblidades. I més encara les dels servidors de l’obra pública un cop aquesta s’ha posat en funcionament. Faroners, sobrestants i ajudants d’obres públiques, ferroviaris, caps d’estació, peons de camins, guardes forestals, telegrafistes, estibadors, responsables d’obres hidràuliques i energètiques, encarregats i oficinistes diversos.

 

La jornada pretèn també divulgar estratègies de vertebració del territori a partir de l’extensió de l’obra pública, la importància que per a les comunitats urbanes i rurals ha suposat al llarg de la història la millora de les seves comunicacions, fer prosopografia d’algunes trajectòries, demostrar el vincle d’altres amb el territori pel qual van treballar, i aproximar-nos a la percepció social que ha despertat la seva construcció entre la ciutadania. Sense oblidar, que en la societat actual, bona part d’aquesta obra pública ha esdevingut un patrimoni de gran valor i un recurs cultural en sí mateix, que pot arribar a contribuir a la dinamitació econòmica d’un territori, i a posar en valor determinats elements des d’una perspectiva educativa, cultural i turística.

 

La jornada s’articula a través de quatre àmbits:

Àmbit 1- Xarxes viàries i de comunicacions

Àmbit 2- Obres hidràuliques

Àmbit 3- Infraestructures marítimes

Àmbit 4- L’obra pública com a patrimoni i recurs cultural

 

Comunicacions

Els interessats a participar en la Jornada d’Estudi mitjançant la presentació d’una comunicació poden enviar la seva proposta en forma de resum, amb una extensió màxima d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. Les comunicacions poden ser en català o castellà. El termini per presentar aquest resum és el 15 de juny de 2017. Cal trametre el resum a l’adreça de correu electrònic arxiutossa@gmail.com
El termini per lliurar el text definitiu, que haurà de tenir una extensió d’entre 12.000 i 25.000 caràcters, és el dia 31 de juliol de 2017. Poden adjuntar-se imatges.
Està prevista la publicació de les actes amb les ponències i comunicacions el 2018.


Inscripció
El preu de la inscripció general serà de 59 euros, i 50 euros per als socis. El preu dóna dret a les actes, al sopar del divendres i al dinar del dissabte i a les activitats complementàries programades pel divendres i el dissabte.
Els qui ho desitgin poden afegir-se el diumenge a la VII Trobada de Faroners, familiars i Amics dels Fars, que inclou una excursió marítima per la costa de Tossa a Sant Feliu de Guíxols i un dinar pel preu de 42 euros.
Als interessats se’ls oferirà informació de l’allotjament.

 

Organitza: Centre d’Estudis Tossencs Ajuntament de Tossa de Mar Col·labora: Institut Ramon Muntaner Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana Museu Marítim de Barcelona Càtedra Demetrio Ribes Universitat de València Diputació de Girona Port de Barcelona 

 

Trobareu el programa definitiu de la jornada al document adjunt a aquesta notícia.

 

Fotografia: Far de Tossa. Autor: Toni Martín. Font: Flickr. (CC BY-ND 2.0)

Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.