Engega la segona època de la revista “Els papers dels Ports”

Engega la segona època de la revista “Els papers dels Ports” 20/09/2016

El passat 5 d’agost, en el marc de la inauguració de l’exposició “Centre d’Estudis dels Ports: 33 anys fent comarca”, es va presentar a Morella el primer número de la segona època de la revista “Papers dels Ports de Morella”, que en aquesta nova època s’ha convertit en una publicació digital d’accés obert. Segons Ernest Querol, del mateix Centre d’Estudis dels Ports”, “el principal objectiu és fer una revista de qualitat i que siga reconeguda i indexada amb una bona puntuació. Així, els autors que hi publiquen veuran recompensat mínimament el seu esforç”. D’aquesta manera, en aquest primer número, consultable en línia a l’enllaç http://www.cedelsports.cat/2016/07/06/numero-1-epoca-2-2016/, la revista “Papers dels Ports de Morella” recull un total de deu articles, de temàtiques tan diverses com la conservació de les obres artístiques a Morella per part del Govern Republicà durant la Guerra Civil, la necròpolis tardoantiga de la Perera (Morella), o els inicis de la primera guerra carlista al Maestrat, el Baix Aragó i les Terres de l’Ebre, entre d’altres. Fotografia: Castell d'Ortells. Eduard Manero (procedent del primer número de la segona època de la revista "Papers dels Ports de Morella")

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.