Diferents representants polítics de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià aposten per treballar de manera conjunta en l’àmbit cultural

Diferents representants polítics de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià aposten per treballar de manera conjunta en l’àmbit cultural 09/05/2016

La dotzena edició de la jornada Recercat celebrada a Vic els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig de 2016 i organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el Patronat d’Estudis Osonencs, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic, es va convertir en un espai de confluència de les tres administracions i va fer bo el símil de la mata de jonc de Ramon Muntaner, pel fet que s'ha aportat fermament per treballar de manera conjunta i coordinada per tal d’unir esforços, compartir experiències i enfortir l’àmbit cultural dels territoris de parla catalana. A la taula rodona que duia per títol “Oportunitats i reptes de la cultura en el context polític actual” hi van intervenir: - el Sr. Jaume Gomila, director general de Cultura de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears. - el Sr. Joan-Elies Adell, coordinador de l'Oficina de l'Alguer i de les activitats culturals i de promoció de la llengua catalana a Itàlia. Generalitat de Catalunya. Delegació del Govern a Itàlia. - el Sr. Antonio Bravo, subdirector general de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana - el Sr. Ximo López, cap de la Direcció Territorial de Cultura de València. Generalitat valenciana - el Sr. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l’IRMU. Va actuar com a moderador el professor de la UOC Narcís Figueras, vicepresident segon de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i vocal del patronat de l’IRMU. La taula va tenir una primera part, més expositiva, en què cadascun dels participants va exposar quines eren les línies de treball que es plantegen des de la seva institució per a aquesta legislatura. En el cas de l’Alguer es va fer un èmfasi especial en el paper d’acompanyament i de suport que duu a terme la Generalitat en relació amb la pervivència del català a l’Alguer i el respecte per les altres llengües que també es parlen a la illa de Sardenya. En la segona part, els participants van destacar que el moment actual representa una gran oportunitat i que s’ha volgut fer una primera prospecció en forma de pla estratègic, en el cas del País Valencià i les Illes Balears, sobre la situació del món de la cultura, per tal de posar immediatament en marxa línies de treball coherents i que responguin a les necessitats dels ciutadans. S’hi van proposar diferents vies de col·laboració: - Reunions periòdiques per fer un seguiment dels temes de treball conjunt - Obrir la possibilitat de circuïts professionals conjunts - Acords per tal d’homologar legislació vinculada a temes de patrimoni - Col·laborar en l’aplicació de metodologies comunes en l’estudi del patrimoni. Ja s’està treballant en aquesta línia. En breu, la metodologia per a l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de les Terres de l’Ebre s’estendrà a altres territoris de Catalunya, però també a Menorca. - Debat conjunt sobre els respectius plans estratègics i línies d’actuació per tal de consensuar les principals actuacions previstes. - Treball col·laboratiu en temes patrimonials que afectin diferents espais territorials. El president de l’Institut Ramon Muntaner, el Sr. Lluís Puig, va deixar la porta oberta a la incorporació dels governs Balear i Valencià al patronat de l’Institut Ramon Muntaner, amb seu a Móra la Nova, que té com a objectiu el suport als centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal dels territoris de parla catalana i que des del 2003 treballa amb normalitat per a tot l’àmbit lingüístic. Aquesta taula rodona va significar, doncs, un punt de partida amb vista a un treball conjunt dins l’àmbit cultural català entre diferents administracions que pot revertir d’una manera molt positiva en les persones que practiquen i viuen la cultura des dels seus interessos i des del territori.

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.