S'obre el termini per a la petició de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic del Departament de Cultura

S'obre el termini per a la petició de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic del Departament de Cultura 15/03/2016

Ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució de convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2016. Segons aquesta resolució, que podeu consultar a l'enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=720004&language=ca_ES, el termini per presentar sol·licituds per a aquesta convocatòria anirà del 5 al 18 d'abril de 2016. D'acord a les bases específiques d'aquesta convocatòria, enguany hi ha les següents set línies d’ajuts: - Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. - A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana. - Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. - Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional. - Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. - Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre. - Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. Us recordem que podeu consultar tant les bases generals d'aquests ajuts com les específiques al següent enllaç: blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/2016/02/05/publicades-les-bases-especifiques-de-les-subvencions-de-cultura-popular-i-patrimoni-etnologic-2016/

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.