Publicades les bases específiques de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic 2016

Publicades les bases específiques de les subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic 2016 08/02/2016

Han estat publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per aquest any 2016. Aquest text estableix les línies de subvenció que es convocaran aquest any i defineix aspectes importants sobre l’objecte i la despesa subvencionable, les persones que s’hi poden acollir, els requisits que han de reunir les sol·licituds, la documentació a presentar, els criteris de valoració dels projectes presentats, etc. Enguany hi ha les següents vuit línies d’ajuts: - Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana - A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana - Producció i edició de llibres i de fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana - Desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana - Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana - Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre - Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya Us recordem que també podeu consultar les bases generals dels ajuts i que properament es publicaran les convocatòries d’aquestes línies de subvencions, és a dir, els terminis de presentació de les sol·licituds i la dotació pressupostària de cada línia. Trobareu tots els enllaços a aquestes bases a la següent entrada al Blog d'Etnologia de Catalunya: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/2016/02/05/publicades-les-bases-especifiques-de-les-subvencions-de-cultura-popular-i-patrimoni-etnologic-2016/

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.