El fons personal de Ramon Amigó, a la biblioteca del Centre de Lectura de Reus

El fons personal de Ramon Amigó, a la biblioteca del Centre de Lectura de Reus 09/12/2015

La família de Ramon Amigó i Anglès, traspassat l’any 2011, ha fet donació del seu fons personal a la biblioteca del Centre de Lectura de Reus, entitat a la qual Amigó hi va estar fortament vinculat i de la qual en va ser president entre 1973 i 1975. Aquest fons està format per un total de quaranta-tres caixes amb diferent material documental creat per l’estudiós reusenc, com ara articles inèdits, apunts per a la realització dels seus estudis toponímics i, especialment, la correspondència que va mantenir amb altres prohoms de la cultura catalana, com Josep Iglésies, Artur Bladé i Desumvila i Albert Manent, entre d’altres. De formació autodidacta, Ramon Amigó va exercir de mestre de català durant la postguerra. Els seus esforços es van centrar sobretot en l’estudi de la toponímia, en especial dels pobles de la Catalunya Nova. Va estar vinculat des de sempre al món dels centres d’estudis: a més de ser president del Centre de Lectura de Reus, va ser un dels fundadors de la Societat d’Onomàstica i també va presidir l’Associació d’Estudis Reusencs i l’Associació Excursionista de Reus. Per aquests motius, l’any 2005, l’Institut Ramon Muntaner, a proposta de nombroses entitats, li va atorgar el primer premi Recercat, premi que s’ha de sumar a altres guardons rebuts pel conjunt de la seva trajectòria, com ara la Medalla d’Or de la ciutat de Reus (1994) i la Creu de Sant Jordi (1997).

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.