Crida als centres d'estudis per col·laborar en l'elaboració d'una base de dades de l'associacionisme català

Crida als centres d'estudis per col·laborar en l'elaboració d'una base de dades de l'associacionisme català 07/02/2014

El grup de recerca consolidat Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània (ISOCAC) de la Universitat Rovira i Virgili està realitzant un projecte de recerca històrica sobre la sociabilitat i l’associacionisme català: “Els espais i la memòria de la sociabilitat popular a la Catalunya contemporània”. Aquest projecte està subvencionat pel Ministerio de Economia y Competividad i es planteja com una investigació sobre les formes de sociabilitat popular i la seva evolució a la Catalunya contemporània, prenent com a punt de partida la seva expressió més bàsica i analitzant la seva evolució, diversificació i politització generalitzada durant la Segona República i el seu declivi o liquidació per efecte de la repressió franquista i la posterior recuperació democràtica. En el marc d’aquest projecte es contempla l’elaboració d’una base de dades de les associacions catalanes entre 1870 i 1980. Aquesta base dades compta ja amb 12.200 registres d’associacions de tot Catalunya, documentades a través de la consulta de bibliografia i d’arxius, sobretot els fons dels antics Governs Civils a Catalunya i de l’Archivo General de la Administración. Per tal de completar la base de dades es demana, amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, la col·laboració dels centres d’estudis locals i comarcals de Catalunya. La col·laboració que se sol·licita als centres d’estudis és que aportin: - Llistat d’associacions en el seu marc geogràfic i en el període cronològic establert, amb les dades bàsiques, si se’n disposa: o Denominació o Any de fundació i període de funcionament o Nombre de socis o Tipus d’associació (esportiva, recreativa, cultural, sindical, política, ...) o Seu social - Relació de les monografies o llibres generals publicats al municipi o la comarca referent a la vida associativa. Les fitxes amb la informació de les associacions, que trobareu al document adjunt a aquesta notícia, s’han d’adreçar a l’IRMU, mitjançant correu postal o electrònic: Mas de la Coixa Rotonda Eix de l’Ebre. N-420, s/n 43770 Móra la Nova; pineda@irmu.org. El termini per presentar-les serà l'1 de maig de 2014. La base de dades resultant es posarà a disposició dels investigadors i la ciutadania un cop completada.
Descarrega document
No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.