Els centres d’estudis del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat acorden reprendre la Roda d’Art i promoure recerques sobre els Fets de 1714 i la Mancomunitat

Els centres d’estudis del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat acorden reprendre la Roda d’Art i promoure recerques sobre els Fets de 1714 i la Mancomunitat 07/10/2013

Els grups de treball de la II Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, que s’ha realitzat al llarg del 5 d'octubre en el marc del Monestir de Santes Creus, han arribat a bon port. Els grups han debatut sobre “Els fets de 1714”, “La Mancomunitat de Catalunya” i el projecte “Roda d’Art” i en cadascun d’ells han apuntat accions de futur. Pel que fa al projecte “Roda d’Art”, els participants han decidit reprendre aquesta iniciativa de principis dels anys 90 en què diferents centres d’estudi del Camp de Tarragona difonien la feina feta per artistes locals. Ara és vol fer el mateix però ampliant fronteres i arribant a les tres demarcacions. Així, cada any, un centre serà l’encarregat de proposar un artista i la seva obra serà itinerant pels centres participants. Aquests mateixos centres seran els encarregats de publicar conjuntament la guia de l’exposició i de proposar tallers didàctics al voltant de la mostra. L’artista escollit haurà de ser “preferentment jove, amb formació artística i que amb la seva obra faci aportacions interessants”. En aquest cas, segons els centres, “busquem obrir-nos a un nou públic tocant temes no tant relacionats amb la història”. En els cas dels grups dels Fets de 1714 i de la Mancomunitat catalana han optat principalment per fomentar recerques tant bibliogràfiques com documentals per posar en valor què va passar en aquestes contrades en aquests episodis de la Història de Catalunya. Concretament el grup dels Fets de 1714 han posat damunt la taula un cert malestar “per l’abandonament institucional ja que tot aquest tema s’ha focalitzat a Barcelona, és per això que veiem necessari explicar com vam viure aquestes comarques aquell moment”. Els resultats de les recerques es donaran a conèixer a través de publicacions o d’una pàgina web gestionada des de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). També es vol fer un cicle de conferències per donar a conèixer aquestes recerques a través de les aules del coneixement de la URV i fomentar les investigacions per part d’historiadors locals perquè puguin ser noves aportacions al Congrés que la Coordinadora dels Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) realitzarà al febrer amb el tema central de les conseqüències d’aquell 1714. Finalment, en el cas del grup de la Mancomunitat catalana, es volen potenciar diferents activitats per recuperar l’esperit d’aquella institució i buscar la seva cabuda i sentit en els moments actuals, a més de fomentar la recerca i el recull bibliogràfic a partir de quatre eixos com són: el funcionament dels municipis, projectes redactats en aquells moments però que no van tirar endavant, l’impuls a la modernització de l’agricultura i la relació entre Mancomunitat i cooperativisme agrari.

No hi ha comentaris
Nom de l'autor del comentari L'adreça electrònica no es farà pública en cap moment.