Pla de treball

El Pla de Treball de l’Institut Ramon Muntaner es divideix en cinc eixos principals: Projectes, Activitats, Convocatòries de Subvencions, Suport logístic a projectes del centres i gestió administrativa. Aquests cinc eixos engloben el conjunt de l’activitat anual.

Documents