Retribucions

Els membres del patronat de l’Institut Ramon Muntaner no estan vinculats laboralment a l’entitat i no perceben cap retribució més enllà del reemborsament de les despeses derivades del càrrec de patró. Les úniques persones remunerades són les que hi estan relacionades contractualment.

Documents