Pressupost

Els òrgans de govern de la Fundació són els responsables de l'aprovació del pressupost anual i de supervisió de la seva execució

Documents