VIII Beca Joan Veny 2021-09-30

Descripció
CONVOCA
L'Institut Ramon Muntaner amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

DESCRIPCIÓ
La Beca Joan Veny es concedeix a un projecte que estudiï qualsevol aspecte vinculat amb la variació lingüística del català i que sigui realitzat per un investigador o investigadors del món dels centres d'estudis en un termini màxim de dos anys.
Entre altres criteris el jurat valorarà l'interès científic i el grau d'interès general i innovador de la proposta, la metodologia de treball, l'historial científic dels sol·licitants i la participació de centres d'estudis. En igualtat de condicions, es valoraran preferentment treballs que s'orientin vers la intersecció entre variació i estandardització arreu dels territoris de parla catalana.

DOTACIÓ
6.000€

TERMINI
30 de setembre de 2021

PER A MÉS INFORMACIÓ
Les sol·licituds s'han de presentar prioritàriament per correu electrònic i signades digitalment. En cas que el centre no disposi de signatura digital s'haurà d'enviar obligatòriament per correu postal i per correu electrònic.
Bases de la VIII Beca Joan Veny

  Convocatòries