Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2020. Història i cultura industrial, científica i tècnica 2020-07-20

Descripció
El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana, convoquen l'Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2020, de recerca històrica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya (patrimoni moble, immoble i/o immaterial).

Es prioritzaran els estudis i recerques inèdites que treballin els diferents àmbits d'aquest patrimoni científic, tècnic i industrial que permetin aprofundir en la seva incidència social, històrica, econòmica, tecnològica, etc. al llarg dels segles XVIII a XX, així com les propostes de protecció, restauració i posada en valor patrimonial.

S'atorgarà un sol ajut al millor projecte de recerca d'entre els presentats, a criteri del jurat, i que facin referència a l'àmbit territorial de parla catalana en relació a qualsevol dels àmbits del patrimoni científic, tècnic i industrial.

No es podran presentar a aquesta convocatòria les documentacions o estudis referents a objectes singulars o col·leccions d'un museu o inventaris d'objecte d'un Museu i aquells treballs fets amb perspectiva eminentment arquitectònica.

L'ajut, amb una dotació de 4.000€, està destinat, preferentment, a donar suport d'una manera prioritària a investigadors/es joves, en període de formació o en les primeres etapes d'activitat investigadora. Les sol·licituds podran formular-se de forma individual o col·lectiva.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 de juliol de 2020.
Bases de l'ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo 2020. Història i cultura industrial, científica i tècnica Sol·licitud normalitzada

  Convocatòries