XIV Convocatòria de subvencions destinades a l’edició de publicacions periòdiques i monografies de l'Institut Ramon Muntaner 2018-10-08

Descripció
L'Institut Ramon Muntaner obre la XIV convocatòria de subvencions destinades a l’edició de publicacions periòdiques i monografies, prioritàriament de l’àmbit humanístic. Aquestes publicacions, que s'han d'editar durant l'any 2019, poden ser revistes de recerca científica d’àmbit local i comarcal (mínim 48 pàgines); revistes de divulgació cultural d’àmbit local i comarcal; (mínim 24 pàgines) i monografies (mínim 48 pàgines).

Poden optar en aquestes bases les entitats titulars dels centres d’estudis locals i comarcals no dependents de cap òrgan de l’Administració local o general, domiciliades als territoris de parla catalana, que projectin efectuar edicions en l’àmbit humanístic i reuneixin les condicions que exigeixen les bases d'aquesta convocatòria.

La quantia de l’ajut serà d’un màxim de 500 €, en el cas de publicacions de divulgació cultural i d’un màxim de 1.500 €, en el cas de les monografies i les revistes de recerca científica.

La data màxima de presentació de les sol·licituds és el dilluns 8 d’octubre de 2018.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a l'arxiu adjunt. Per a més informació podeu escriure a l'adreça electrònica nuria@irmu.org o trucar al telèfon 977 40 17 57.
Bases de la XIV Convocatòria de subvencions destinades a l’edició de publicacions periòdiques i monografies de l'Institut Ramon Muntaner Llista provisional d'admesos i exclosos Resolució definitiva

  Convocatòries