Informe d'auditoria

L’Institut Ramon Muntaner audita els seus comptes des de l’any 2012, tal i com estableix la legislació vigent.

Documents