Toni Forcadell Vericat

Adreça
Telèfon Correu electrònic centredestudis@lasen Àmbits patrimoni,molins hidràulics,arquitectura,arqueologia
Centre Centre d'Estudis Seniencs

(*)Us informem que els investigadors han donat permís per ser contactats només per a finalitats d’investigació. Qualsevol altra finalitat seria un ús il·legal, d’acord amb el reglament general de protecció de dades personals.


  Investigadors