Eva Garcia Lleixà

Adreça -
Telèfon - Correu electrònic evagarcialleixa@hotmail.com Àmbits etnologia, patrimoni, història medieval, art
Centre Centre d'Estudis Seniencs
Descarrega currículum

(*)Us informem que els investigadors han donat permís per ser contactats només per a finalitats d’investigació. Qualsevol altra finalitat seria un ús il·legal, d’acord amb el reglament general de protecció de dades personals.


  Investigadors