Victòria Almuni Balada

Adreça Av. Calvari s/n
Telèfon 977570833 Correu electrònic centredestudis@lasen Àmbits etnologia,patrimoni,història medieval,art,arquitectura
Centre Centre d'Estudis Seniencs

(*)Us informem que els investigadors han donat permís per ser contactats només per a finalitats d’investigació. Qualsevol altra finalitat seria un ús il·legal, d’acord amb el reglament general de protecció de dades personals.


  Investigadors