Ramon Sistac

Adreça
Telèfon Correu electrònic sistac@filcat.udl.es Àmbits literatura,patrimoni,tradició,llengua,h. contemporània,cultura popular
Centre Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb)
Descarrega currículum

(*)Us informem que els investigadors han donat permís per ser contactats només per a finalitats d’investigació. Qualsevol altra finalitat seria un ús il·legal, d’acord amb el reglament general de protecció de dades personals.


  Investigadors