MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1989 VOL. XIII

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 1990 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu 9'00€ Estat de publicació Disponible
Sumari
Coll i Mirabent, Isabel
Algunes notícies sobre Lluïsa Vidal i Puig, pintora del segle XIX(1876-1918)
Biografia

Gou i Vernet, Assumpta
Joiers i orfebres del Penedès i Garraf (segle XVIII)
Biografia

López i Mullor, Albert; i Fierro i Macià, Xavier
L'època romana a Darró (Vilanova i la Geltrú)
Arqueologia

Clua i Mercadal, Maria
Les monedes trobades a les excavacions de l'establiment ibèric i a la vil·la romana de Darró (Vilanova i la Geltrú) durant les darreres excavacions
Arqueologia

Bosch i Argilagós, Josep i Miret i Mestre, Josep
L'excavació de la vil·la romana del Bosquet (Sant Pere de Ribes)Arqueologia

Garcia i Targa, Joan; Miret i Mestre, Magí i Moragas i Segura, Natàlia Estudi dels materials arqueològics apareguts l'any 1974 en el subsól de l'Ajuntament de Sitges
Arqueologia

Miquel i López, Júlia
La redempció jurisdiccional del castell i terme de Banyeres del Penedès (1376)
Història

Massanell i Esclassans, Antoni
Dades de la immigració occitna a Vilafranca a la segona meitat del segle XVI
Demografia

Serramalera i Cosp, Pere
Demografia sanitària sitgetana del segle XVII segons els llibres de l'Arxiu Parroquial, 1ª part: Baptismes
Demografia

Serra i Serra, Griselda
Antecedents de la Guerra dels Segadors a Vilanova i la Geltrú, una descripci´p mitjançant els Llibres d'Actes
Història

Caralt i Salvó, Salvador
Evolució de la demografia del Vendrell (segles XVII-XVIII)Demografia

Duart i Montoliu, Josep Maria
El formulari notarial de L'Arxiu Històric de Sitges
Bibliografia

Marsé i Ferrer, Pere
Gènesi de l'eixample Gumà
Història

Arnabat i Mata, Ramon
Els treballadors a la Vilafranca dels anys 20
Història

Asenció i Montserrat, Rosa Maria; Bosch i Casadevall, Rosa Maria i Garcia Sellés, Carles
Els aspectes sòcio-culturals a l'agricultura de Sant Llorenç d'Hortons. La grandària de la propietat i l'explotació
Geologia

Bofarull i Terrades, Manuel
Ramon Ramon i Vidales, un saineter del Penedès
Biografia

Rosselló i Raventós, Joan
L'arquitectura i l'urbanisme d'estiueig al Penedès
Patrimoni

 Altres publicacions