MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1988 VOL. XII

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 1990 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu 9'00€ Estat de publicació Disponible
Sumari
Virella i Bloda, Albert
Presència de gascons a la costa del Penedès al segle XVI
Història

Ortiz i Domènech, Xavier
Aproximació a l'estructura comercial vilanovina a la segona meitat del segle XVIII
Història

Inglès i Bo, Xavier
El perquè el Vendrell gaudeix de l'aigua de Tomoví
Història

Serra i Serra, Griselda Context econòmic de Vilanova i la Geltrú a les darreries del segle XVIII
Història

Arnabat i Mata, Ramon
Apunts sobre la conflictivitat senyorial al corregiment de Vilafranca 1771-1799
Història

Ruart Güixens, Jaume
Nova aportació de dades sobre la Guerra del Francès al Vendrell, segons el llibre de comptes de l'aigua de Tomoví
Història

Bosch de Noya i Casanovas, Ramon
La carga de raïms
Història

Alvaro i Vidal, Francesc Marc
Eugeni d'Ors a Vilanova i la Geltrú. Aproximació al retorn de Xènius a les arrels
Biografia

Messalles i Vilanova, Juliana
Unció pedagògica en la personalitat de Pere Mas i Perera
Biografia

Sabanès i Alberich, Anna
Una aproximació al contigut de l'Arxiu del Vendrell
Bibliografia

Caralt i Salvó, Salvador
Aproximació a l'Arxiu de la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell
Bibliografia

Inglès i Rafecas, Josep Maria
El Penedès, una unitat històrica
Història

Coll i Mirabent, Isabel
El Penedès, com exemple de solucions de l'escultura monumental catalana al final del segle XIX i començament del segle XX
Art

 Altres publicacions