MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1987 VOL. X

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 1988 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu 9'00€ Estat de publicació Disponible
Sumari
Gràcia i Giralt, Josep
Els materials ceràmics del Neolític Cardial de la Pedrera de Sant Jordi (Pacs, Alt Penedès, Barcelona)
Arqueologia

Sabaté i Pique, Gemma
Algunes troballes arqueològiques als voltants de la vila del Vendrell
Arqueologia

Margarit i Tayà, Antoni
Sant Cugat Sesgarrigues, lloc reial, i els sots-veguers. Segles XI a XVIII
Història

Cruz i Rodríguez, Joan
Notícia sobre unes propietats a la vila i terme de Piera durant el segle XII: la formació d'un domini de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona
Història

Massanell i Esclassans, Antoni
Notes sobre els preus de l'ordi i el forment en la Vilafranca de 1325
Història

Victorio i Alsina, Màtilde; i Borràs i Gómez, Joaquim
Els Bellarbre, una família de mariners geltrunencs del segle XIV: un exemple de l'evolució dels oficis marítims medievals
Història

Martínez i Rodríguez, Miquel Àngel
Cultura i vida material a la Vilanova set-centista
Història

Coll i Mirabent, Isabel
L'àntic mercat de Sitges
Patrimoni

Arnabat i Mata, Ramon
La política tributària del trienni liberal (1820-1823). L'exemple de la subdelegació de Vilafranca)
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Jaume Ramon i Vidales, un historiador del Penedès
Biografia

Sagarra i Poch, Ricard
La ceràmica al Baix Penedès. Els Fontana i el Vendrell
Biografia

Mestre i Raventós, Pere
Passat, present i futur de la vinya i el vi al Penedès
Agricultura

Herrera i Sancho, Josep Antoni; i Salvadó i Cabré, Humbert
Introducció al coneixement natural del futur Parc Comarcal d'Olèrdola Geografia

 Altres publicacions