CARTIPÀS- QUADERNS LITERARIS PENEDESENCS NÚM 6. HIVERN 1981/82

Autors Varis Autors
Editorial IEP Any 1983 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN Preu 2,50 Estat de publicació Disponible
Sumari
Prévert, Jacques
Antologia breu

Marsal, Maria Lluïsa
Jacques Prévert

Picas i Cardó, Jacint
En Perot de la Sitja rodona. (Obra teatral per a escolars basada en la llegenda de Miralpeix)

Margarit i Tayà, Antoni
A unes pedres bimil·lenàries

Terricabres, Lluís
El titellarie

Valls i Martí, Carles
Poemes

Planes, Ramon
Coriolà entre nosaltres

Solé i Bordes, Joan
Liminar

 Altres publicacions