Recursos i territori: pespectiva històrica i nous equilibris. Actes del X Congrés de la CCEPC. Manresa, 21, 22 i 23 d'octubre de 2016

Autors Ignasi CUADROS VILA; Oriol FORT MARRUGAT [dir.]
Editorial CCEPC; Institut Ramon Muntaner; CE Bages; Cossetània edicions Any 2017 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-9034-670-9 Preu Estat de publicació Disponible
Sumari
PRESENTACIÓ

Ignasi CUADROS VILA; Oriol FORT MARRUGAT. El Congrés de la CCEPC Recursos i territori. Balanç d’una visió holística. 9


CONFERÈNCIA INAUGURAL

Enric TELLO ARAGAY. Sinèrgies entre fluxos d’energia i materials agraris, i l’estat ecològic del territori: l’exemple del Vallès (1860-1999). 13


CONFERÈNCIA DORA D’ÀMBIT

Carles RIBA ROMEVA. Eines per avaluar els recursos de lterrotir. 39


CONFERÈNCIA

Josep ALABERN VALENTÍ. Aigua: govern i gestió. És la municipalització la solució? 79


ÀMBIT 1. ALIMENTACIÓ

PONÈNCIES

Rosa CONGOST COLOMER. Els homes, la terra i els recursos alimentaris. Una perspectiva històrica. 93

José-María GARCÍA-ÁLVAREZ-COQUE; Lorena TUDELA-MARCO. Reptes de l’agricultura mediterrània. Lliçons apreses i models emergents. 113

COMUNICACIONS

Pere BENITO MONCLÚS. Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 1. Alimentació. 125

Albert FÀBREGA ENFEDAQUE. La mineria de la potassa al Bages. 131

Romà GARRIDO; Laura PLANA; Nadia VAVA. Els mercats públics alimentaris com a calidoscopis de l’alimentació: província de Girona. 145

Pere GIFRE RIBAS. Aigua, febres, beneficis i jornals. El conreu de l’arròs a l’Empordà (1721-1797). 157

Joan MONTORO MALTAS. Fam i carestia a la Catalunya de la primera meitat del segle XIV: l0 mal any primer 1333-1334. 173

Mercè RENOM PULIT. El control municipal dels mercats locals de cereals a la Catalunya de finals del segle XVIII: una aproximació. 183

Ramón SANTONJA ALARCÓN. L’aigua al Fondó de les Neus. 197

Jordi SERRA MASSANSALVADOR. Parc Rural del Montserrat: retorn a la natura. 209

Judit VIDAL BONAVILA. La importància de la tonyina procedent d’almadraves en l’alimentació catalana. Consum i transport en els segles XVI-XVII. 219


ÀMBIT 2. POBLAMENT

PONÈNCIA

Josep TORRÓ ABAD. Les transformacions medievals del poblament i del paisatge agrari a les terres del golf de València. 239


COMUNICACIONS

Ma. Lluïsa DUBON PRETUS. Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 2. Evolució del poblament i els recursos del territori. Noves perspectives. 261

Josep CAMPMANY GUILLOT. Captació i drenatge d’aigües al delta occidental del Llobregat als segles XVIII i XIX. 29

Marta CARRASCO BONET. Territoris productius: metabolisme i resiliència. El cas de la vall del riu Llobregat. 295

Joan GAYA FUENTES. Remunicipalització. 307

Sergi GRAU TORRENT; Pilar ALONSO MALLO. Mòdul hidromètric de la Sèquia de Manresa. 317

Pere PASCUAL DOMÈNECH; Gemma ESTRADA PLANELL. Conflicte i necessitat d’un poder regulador de l’ús d’un bé comú. El cas d’un litigi al Rec d’Igualada (1817). 327

Jordi PIÑERO SUBIRANA; Ricard TORRES MONTAGUT. La protecció de la Sèquia de Manresa dins el Catàleg de Patrimoni de la ciutat. Una proposta integrada de gestió urbanística i històrica del territori. 343

Jaume PLANS MESTRA. Passat i present de l’aprofitament del sòl agrícola: l’ús de la pedra seca al terme de Manresa. 357

Antoni POL SOLÉ. Nous equilibris per a territoris desequilibrats. 371

Sergi SELVAS GARDEÑAS; Marta CARRASCO BONET. Reconèixer el territori i el paisatge des de processos emancipadors: patrimonis resilients i altres experiències. 379


ÀMBIT 3. COMUNICACIONS

PONÈNCIES

Pere PASCUAL DOMÈNECH. Ferrocarrils i territori a Catalunya (1848-1935). L’impacte d’una gran infraestructura. 391

Jaume BARCELÓ BUGUEDA. El futur de la mobilitat: accessibilitat i sostenibilitat. 411


COMUNICACIONS

Joana M. PETRUS BEY. Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 3. Infraestructures de transports i transformacions regionals. 443

David CLOSES NÚÑEZ. Pla de camins de Mnaresa: de la xarxa històrica a l’estructura de futur de l’espai obert. 461

Elvis MALLORQUÍ GARCIA. Terra de xarrabascos. La xarxa de camins històrics de la plana de la Selva: història i futur. 473

Josep REGUANT; Agustí YERRO. Súria: carreteres i vehicles a principis del segle XX. 487

Albert ROYO CAMPO. La premsa en la relació societat(s)-territori(s) de la província de Lleida (1898-1939). 505

Rosa SERRA ROTÉS. Tramvia o Ferrocarril Econòmic de Manresa a Berga i a Guardiola. Naixement i mort del Carrilet de l’Alt Llobregat. 525


ÀMBIT 4. ENERGIA

PONÈNCIES

Pep SALAS PRAT. Una visió històrica de les transicions energètiques per al repte d’avui de desfossilitzar la societat. 547

Eduard FURRÓ ESTANY. Catalunya: un futur energètic 100% renovable. 565


COMUNICACIONS

Magda ESTORACH FATSINI. Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 4. Energia. 581

Jesús CARDONA PONS; Xavier CAMPS ORFILA. Les Directrius Estratègiques de Menorca: obrint camí cap al canvi de model ergètic. 593

Josep CENTELLES PORTELLA. Territori i energia: conjura comunitària per a l’autosuficiència energÈTICA. 605

Maria CREHUET WENNBERG. La transició energètica als micropobles i a Catalunya. 619

M. Lluïsa FERNÀNDEZ CLARÉS. Un exemple d’ús d’energia: la fàbrica de Filats i Teixits Roca de Manresa i el seu valuós fons documental. 629

Antoni LLAGOSTERA FERNÀNDEZ. La febrer de la mineria ripollesa a la primera part del segle XIX. 635

Montserrat MATA DUMENJÓ. Nou model energètic: unitat d’energia distribuïda. 655

Genís RIBA SANMARTÍ. La Transició Energètica al Bages. 661

Rosa SERRA ROTÉS. Ferrocarril y Minas de Berga. Els orígens industrials de l’explotació carbonífera a la conca minera de Berga. 677


CONCLUSIONS DEL CONGRÉS

Marta SERRA-PERMANYER; Ignasi MANGUE ALFÉREZ. Una aproximació socioecològica des de la complexitat. 695

 Altres publicacions