El Pou del Vernís 17

Autors Grup d'Estudis d'Esplugues
Editorial Any 2000 Localització
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació
Sumari
Inicis del cinema no comercial a Esplugues.
Toponímia i Aigua dolça a Collserola.
Flora de Sant Pere Màrtir: GINESTES BLANQUES.
Recordant els qui ens han deixat
Descarrega sumari

 Altres publicacions