Victoriosos i derrotats. El franquisme a l'Hospitalet 1939-1951.

Autors Carles Santacana i Torres
Editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat Any 1994 Localització
ISBN/ISSN 84-7826-551-1 Preu Estat de publicació Disponible
Sumari
PRESENTACIÓ.

PRÒLEG, per Jordi Casassas i Ymbert.

I. UNA COMUNITAT CONFLICTIVA DE L'ÀREA BARCELONINA: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (1920-1936).

1. Creació i consolidació de la ciutat industrial i residencial.
1.1. Els elements demogràfics i urbanístics.
1.2. L'estructura productiva.
2. Una dinàmica social escindida: el xoc sòciocultural.
3. El procés polític republicà.

II. ELS ANTECEDENTS INMEDIATS: LA GUERRA CIVIL (1936-1939).

1. La repressió a la reraguarda.
2. Trets generals de la revolució a l'Hospitalet.
3. La col.lectivitatzació agrícola.
4. La col.lectivitatzació a la indústria.
5. Comerç, subsistències i revolució.

III. EL DESENVOLUPAMENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LA CIUTAT DURANT LA POSTGUERRA.

1. La demografia.
1.1 La població activa.
2. Demografia i territori: el paper residencial.
3. Entre l'autarquia i la crisi
3.1. La indústria.
3.2. L'agricultura.

IV. LA REPRESSIÓ I EL CONTROL SOCIAL.

1. La repressió, una necessitat política.
1.1. La legislació repressora.
1.2. La percepció de la guerra civil i d'una ciutat conflictiva.
2. El control de la població.
3. Els consells de guerra i les excecucions.
4. Els empresonats i les llibertats condicionals.
5. Les depuracions.
5.1. Les depuracions sobre els treballadors.
5.2. Sobre els funcionaris municipals.
5.3. La depuració en el magisteri local.
5.4. El càstig als regidors republicans.
6. La repressió en la xarxa associativa, la cultura i la llengua catalana.
6.1 La repressió cultural i lingüística.

V. FALANGE ESPAÓLA, LA UNIÓ DELS ADDICTES.

1. La Falange limitada (1939-1944).
2. El Frente de Juventudes.
3. La Sección Femenina.
4. Auxilio Social, la beneficència falangista.
5. El món sindical: la Central Nacional-Sindicalista i la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
5.1 La Hermandad de Labradores y Ganaderos.

VI. L'ARTICULACIÓ SOCIAL I CULTURAL.

1. La continuïtat d'una representació conservadora.
2. L'Església: les parròquies i l'Acció Catòlica.
2.1. La tradició catòlica a l'Hospitalet.
2.2. El nacionalcatolicisme. L'actuació de l'Església en l'ambit local.
2.3- La proposta ideològico-organitzativa: l'Acció Catòlica.
3. El teixit associatiu.
3.1. La represa associativa.
3.2. El poder i les entitats.
3.3. Les activitats.
3.3.1. Les activitats folklòriques.
3.3.2. El teatre.
3.3.3. Les festes majors.

VII. EL PROCÉS SÒCIO-POLÍTIC.

1. El nou ordre (1939-1944).
1.1. Un breu parèntesi (1944-1945).
1.2. Addictes i resistents.
1.3. L'activitat municipal.
1.3.1. L'ensenyament.
1.3.2. Les condicions de vida.
2. Crisi i consolidació del règim (1945-1951).
2.1. La continuïtat municipal.
2.2. La política oficial.
2.2.1. El referèndum del 1947.
2.2.2. Les eleccions municipals del 1948, prova de foc per a la Falange local.
2.3. Gestió i lluites en el primer consistori de la democràcia orgànica (1949-1951).
2.4. L'oposició organitzada: de l'eufòria a la desaparició.

FONTS.

BIBLIOGRAFIA.

A MANERA DE CONCLUSIÓ.


 Altres publicacions