Ciutat plural. Llibres singulars. Autors i autores de L'Hospitalet 2005-2006

Autors
Editorial Ajuntament de l'Hospitalet Any 2006 Localització L'Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN B-52426-2006 Preu Estat de publicació
Sumari
PRÒLEG.
AUTORS I AUTORES I LES SEVES OBRES.
LLIBRES EDITATS PER ENTITATS DE LA CIUTAT.
OBRES COL.LECTIVES AMB PARTICIPACIÓ D'AUTORS DE LA CIUTAT.
AUTORS I AUTORES DE L'HOSPITALET 2005-2006.

 Altres publicacions