Bibliografia sobre l'Hospitalet núm. 1

Autors Jaume Botey i Vallès/ Joan Camós i Cabeceran
Editorial CEL'H Any 1985 Localització L'Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN B-17.889/1985 Preu Estat de publicació
Sumari
CAPÍTOL I: MARC NATURAL.
A. MEDI FÍSIC.
B. TOPONÍMIA.
C. CARTOGRAFIA.

CAPÍTOL II: HISTÒRIA.
A. ESTUDIS GENERALS.
B. DELS ORÍGENS FINS AL 986.
C. S. XI-XVIII.
D. S. XIX-XX.
E. BIOGRAFIES.
F. PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.

CAPÍTOL III: POBLACIÓ, SOCIETAT I EQUIPAMENTS.
A. ESTUDIS GENERALS.
B. DEMOGRAFIA.
C. MOBILITAT I TRANSPORTS.
D. CATALANITZACIÓ-IMMIGRACIÓ.
E. ENSENYAMENT.
F. CULTURA.
G. JOVENTUT.
H. ESPORTS.
I. SANITAT.
J. SERVEIS SOCIALS.
K. SOCIOLOGIA POLÍTICA.

CAPÍTOL IV: URBANISME, ECONOMIA, COMARCALITZACIÓ.
A. URBANISME I PLANEJAMENT.
B. HABITATGE.
C. AGRICULTURA.
D. INDÚSTRIA.
E. COMERÇ.
F. COMARCALITZACIÓ.

CAPÍTOL V: PREMSA LOCAL.
A. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES D'ABANS DE 1940.
B. PUBLICACIONS POSTERIORS A 1940, I AVUI JA DESAPAREGUDES
C. PUBLICACIONS ACTUALS.

ÍNDEX ALFABÈTIC D'AUTORS.
 Altres publicacions