Bibliografia sobre l'Hospitalet núm. 4

Autors Cristóbal Urbano Salido/ Agustín Castellano Bueno/ Joan Camó
Editorial CEL'H Any 1992 Localització L'Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN 84-600-8043-9 Preu Estat de publicació
Sumari
1. MARC NATURAL I GEOGRÀFIC.
1.1. MEDI FÍSIC.
1.2. TOPONÍMIA.
1.3. CARTOGRAFIA.
1.4. CONTEXT GEOGRÀFIC DE LA CIUTAT.

2. HISTÒRIA.
2.1. PREHISTÒRIA I HISTÒRIA ANTIGA.
2.2. HISTÒRIA MEDIEVAL.
2.3. HISTÒRIA MODERNA.
2.4. SEGLE XIX.
2.5. SEGLE XX.

3. BIOGRAFIES I ENTREVISTES.

4. PATRIMONI HISTÒRIC.
4.1. HISTÒRIA DELS CARRERS.

5. SOCIETAT I POBLACIÓ.
5.1. SOCIOLOGIA.
5.2. ESTADÍSTIQUES.
5.3. DEMOGRAFIA.
5.4. GRUPS DE POBLACIÓ.
5.5. SOCIOLINGÜÍSTICA I NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA.
5.6. ASSOCIACIONISME.
5.7. FESTES I TRADICIONS.
5.8. COMUNICACIÓ I PREMSA.

6. ECONOMIA.
6.1. AGRICULTURA.
6.2. INDÚSTRIA.
6.3. SERVEIS I COMERÇ.
6.4. TREBALL.

7. POLÍTICA I ADMINISTRACIÓ.
7.1. POLÍTICA.
7.2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

8. URBANISME I EQUIPAMENTS.
8.1. URBANISME.
8.2. HABITATGE.
8.3. TRANSPORTS.
8.4. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.

9. ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS.
9.1. ENSENYAMENT.
9.2. CULTURA.
9.3. ESPORTS.

10. SANITAT I SERVEIS SOCIALS.
10.1. SANITAT.
10.2. SERVEIS SOCIALS.

11. OBRES DIVERSES.
11.1 BIBLIOGRAFIA I FONTS D'INFORMACIÓ.
11.2. CONGRESSOS.
11.3. CERTÀMENS LITERARIS.

12. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES.
12.1. PUBLICACIONS FINS AL 1940.
12.2. PUBLICACIONS DES DE 1940.

ÍNDEX D'AUTORS.

ÍNDEX DE MATÈRIES.
 Altres publicacions