La formació de la indústria a l'Hospitalet del s. XIx.

Autors Joan Casas i Fuster
Editorial CEL'H Any 1985 Localització L'Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN B-17.891/1985 Preu Estat de publicació
Sumari
CAPÍTOL PRIMER: LES ACTIVITATS TRANSFORMADORES ANTERIORS A 1854.
CAPÍTOL SEGON: UN EMBLEMA DELS TEMPS NOUS: L'ARRIBADA DEL FERROCARRIL.
CAPÍTOL TERCER: ELS GRANS TRETS DEL PROCÉS INDUSTRIALITZADOR: DELS ORÍGENS A 1930.
CAPÍTOL QUART. LA PRIMERA ETAPA INDUSTRIALITZADORA (1858-1890).

 Altres publicacions